B

40 rokov dobrodružstva

Štyri desaťročia GS

Pripravení na každú výzvu: Od roku 1980 stelesňuje GS nespútané dobrodružstvo a zvedavosť v teréne a aj na cestách. Pred 40 rokmi sme prvýkrát predstavili R 80 G/S ako koncepčného priekopníka cestovných motocyklov enduro, a tým sme položili základ pre desaťročia trvajúci úspešný príbeh. Toto jubileum oslavujeme mimoriadnymi edíciami našich rozmanitých modelov GS. Modely „Editions 40 Years GS“ sú každý sám osebe poctou #SpiritofGS. Presvedčia najmodernejšou technikou, ich dizajn je však inšpirovaný legendárnou R 100 GS a pripomína korene GS.

40 rokov dobrodružstva
headline adventure

Jedinečný dizajn pri príležitosti jubilea

headline adventure

40 rokov pokroku

Prišla, išla a zvíťazila

Keď v roku 1978 motorka GS 80 vyhrala dve zlaté medaily na majstrovstvách sveta Six Days, ešte nikto netušil, že tento rad modelov bude o dva roky neskôr vo víťazstvách pokračovať aj na trhu. Motocykel R 80 G/S založil segment veľkoobjemových cestovných motocyklov enduro, ktorý doteraz ovláda. GS sa považuje za najúspešnejší nemecký motocykel – a my vieme prečo. Kto raz jazdil na GS, hneď to zistí: jazdiť na GS je životný pocit.

Technika jazdy, ktorá kladie míľniky

Dynamika jazdy, spôsobilosť na offroad, pohodlie a robustnosť sú štyri vynikajúce danosti, o ktoré sa staráme už 40 rokov a ktoré stále zdokonaľujeme. Model GS je tak hybnou silou inovácií: bol zostrojený na prekonávanie hraníc a dobývanie nových terénov. Poháňa ho motorová technika budúcnosti, počnúc jednovalcom až po dnešný boxer motor.