B

Service inclusive a predĺžená záruka.

Širšie ako váš úsmev.

Nikto nezosadne z motocykla BMW bez širokého úsmevu na tvári – a naša servisná ponuka je ešte širšia. V prípade využitia služby BMW Motorrad Service Inclusive a predĺžená záruka vám jednorazová fixná platba pokryje všetky servisné úkony a potenciálne opravy, ktoré vykonajú servisní experti BMW Motorrad s použitím originálnych náhradných dielov. Vďaka našim flexibilným ponukám si môžete zvoliť služby, ktoré sú najlepšie pre vás a pre váš motocykel, až počas 5 rokov. Pokojne sa usmievajte – o zvyšok sa postaráme my.

headline neutral

BMW Motorrad service inclusive.

VÝHODY V SKRATKE:

 • Pre všetky motocykle s dátumom registrácie nie starším ako 10 rokov.
 • Výlučné používanie originálnych dielov BMW Motorrad a motorového oleja BMW ADVANTEC.
 • Individuálne balíky s platnosťou 3 roky/30 000 km alebo 5 rokov/50 000 km (podľa toho, čo nastane skôr).
 • Jednorazová platba s maximálnou transparentnosťou a ochranou proti zvýšeniu ceny.
 • Možnosť prenosu na nového majiteľa: Vyššia hodnota motocykla pri ďalšom predaji.
 • Platí vo všetkých európskych krajinách.
servis a zaruka

PREHĽAD *

SERVICE INCLUSIVE

Kontrola po zábehu

Výmena motorového oleja

Výmena oleja v prednej vidlici

Výmena prevodového oleja

Výmena zapaľovacích sviečok

Výmena brzdovej kvapaliny

Výmena vzduchového filtra

Výmena CVT remeňa

Výmena palivového filtra

Kontrola vôle ventilov**

Náklady na prácu

*Zobrazený servis sa môže líšiť v závislosti od odporúčaného servisného plánu BMW Motorrad pre daný model.
**Nastavenie vôle ventilov nie je súčasťou.

headline neutral

BMW Motorrad service inclusive PLUS.

VÝHODY V SKRATKE:

 • Okrem služieb v rámci balíka BMW Motorrad Service Inclusive, balík BMW Motorrad Service Inclusive PLUS zahŕňa výmenu brzdových doštičiek a brzdových kotúčov – pre vyššiu bezpečnosť a komfort.
 • Pre nové a jazdené motocykle v rámci prvých 3 mesiacov od dátumu začiatku platnosti záruky.
servis a zaruka

PREHĽAD *

SERVICE INCLUSIVE

SERVICE INCLUSIVE PLUS

Kontrola po zábehu

Výmena motorového oleja

Výmena oleja v prednej vidlici

Výmena prevodového oleja

Výmena zapaľovacích sviečok

Výmena brzdovej kvapaliny

Výmena vzduchového filtra

Výmena CVT remeňa

Výmena palivového filtra

Kontrola vôle ventilov**

Náklady na prácu

Výmena predných/zadných brzdových doštičiek***

Výmena predného/zadného brzdového kotúča***

* Zobrazený servis sa môže líšiť v závislosti od odporúčaného servisného plánu BMW Motorrad pre daný model.
** Nastavenie vôle ventilov nie je súčasťou.
*** Výmena brzdových doštičiek: podľa opotrebovania, max. 1-krát ročne.Výmena brzdových kotúčov: podľa opotrebovania, max. 1-krát počas obdobia platnosti balíka alebo počas dohodnutej prejazdenej vzdialenosti v rámci balíka (podľa toho, čo nastane skôr).

headline neutral

BMW MOTORRAD PREDĹŽENÁ ZÁRUKA.

VÝHODY V SKRATKE:

 • Pre nové a jazdené motocykle v rámci prvých 3 mesiacov od dátumu začiatku platnosti záruky.
 • Úplné krytie porúch v súlade s podmienky záruky BMW až počas 5 rokov (bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov).
 • Opravy vykonávané výlučne s použitím originálnych náhradných dielov BMW Motorrad.
 • Možnosť prenosu na nového majiteľa: Vyššia hodnota motocykla pri ďalšom predaji.
 • Platí vo všetkých európskych krajinách.
servis a zaruka